התאחדות האיכרים בישראל

הבית המקצועי של החקלאים

איכרים במספרים

15,000

חקלאים במדינת ישראל

250,000

עובדים משתכרים מחקלאות

4,200,000

דונם שטח חקלאי בישראל

62,000

עוקבים אחרינו ברשתות החברתיות

התאחדות האיכרים בישראל

הינה התנועה המיישבת הראשונה שקמה בישראל ב 1922-ההתאחדות מעניקה שירותים מקצועיים בשלושת תחומי הייסוד של החקלאות: קרקע, מים ועובדים ומקדמת את זכויותיהם של כלל החקלאים בישראל.
התאחדות האיכרים משתתפת באופן קבוע בגופים המשפיעים על קבלת ההחלטות בתחומי החקלאות בארץ ומייצגת את הארגונים החקלאיים בנשיאות המגזר העסקי ומול הסתדרות העובדים.

החזון שלנו

התאחדות האיכרים בישראל, כארגון יציג מוביל ומייצג את כלל החקלאים בישראל, תקדם ותפעל לסביבה עסקית התומכת בצמיחתה ושגשוגה של החקלאות בישראל, על מנת להבטיח עצמאות ואיכות תזונתית לאזרחי המדינה, שמירה ואחזקת גבולותיה והמשך פיתוחה כמעצמת אגריטק מובילה בעולם

ערכי החקלאות הישראלית

 • החקלאות המקומית היא האוכל הכי טרי ובריא בצלחת שלכם.
 • החקלאות היא העצמאות התזונתית שכל מדינה מפותחת צריכה לספק לאזרחיה.
 • החקלאות היא הנוף הירוק כשאתם נוסעים לטייל והכוח המניע של התיירות הכפרית:
 • הצימרים, היקבים, מכוורות הדבש וכל המקומות שאתם לוקחים את הילדים שלכם כדי ללמד אותם שהעגבנייה לא גדלה על המדף בסופר.
 • החקלאות מספקת פתרון לסילוק מי השפכים,
  המהווים מפגע אקולוגי.
 • החקלאות היא הריאות הירוקות שלנו.
 • החקלאות היא שומר הסף של מדינת ישראל – שטחי הגידול החקלאיים פרוסים לאורך גבולות המדינה והם הגדר החיה המפרידה ביננו לבין אויבנו.
 • השטחים החקלאיים הם השטחים הפתוחים שסופגים את הפגזות אויבנו עליהם מדווחים בתקשורת.

הצטרפו אלינו, כי ביחד יש בכוחינו להשפיע!

אנא הכניסו פרטי התקשרו לקבלת עדכונים בנושאים השונים

מובילים את החקלאות

מלבד אנשי מקצוע מהשורה הראשונה אשר מסייעים לכל חקלאי באשר הוא חקלאי,
מטפלת ההתאחדות בסוגיות מורכבות, תוך שמירה על זכויות כלל החקלאים מול
רשויות השלטון והיא אחראית להצעות חוק בתחום החקלאות בכלל ובתחום העובדים
הזרים ומשק המים בפרט. ההתאחדות מעניקה ייעוץ ושירותים לחבריה ולחקלאים
רבים אחרים במגוון תחומים ומלווה אותם בשורה של תחומים המשפיעים על המגזר

פעילות ציבורית

התאחדות האיכרים משתתפת באופן קבוע בגופים המשפיעים על קבלת ההחלטות בתחומי החקלאות בארץ כגון:

 • ולקחש"פ – הוועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים במשרד הפנים.
 • ועדות החכירה של מנהל מקרקעי ישראל.
 • המוסד לבטיחות וגיהות.
 • הקרן לנזקי טבע בחקלאות (קָנָט).
 • ועדת העבודה המשותפת להתאחדות ולהסתדרות העובדים.
 • מועצות הייצור (מועצת הצמחים, מועצת החלב, מועצת הדבש ומועצת גפן היין)
 • מועצת הביטוח הלאומי ותתי וועדות המועצה.
 • במקום המוסד לבטיחות וגיהות – מועצת המוסד לבטיחות וגיהות במשרד הכלכלה. נציגנו הוא יו"ר ועדת החקלאות של המוסד.
 • במקום המשפט על ועדות החכירה – וועדת ההשכרות של כל המחוזות ברשות מקרקעי ישראל קרן למקצועות שוחקים (קרן "מעגלים")
 • נציגנו הינו דיין בבית הדין המנהלי במשרד העבודה – ועדות הערר לעיצומים כספיים במשרד העבודה.
 • וועדת קרקעות במשרד החקלאות.
 • מועצת הרשות לפיתוח הגליל