דרישה לכלי ירייה

רישוי נשק אישי לפי תבחין חקלאי

רישוי נשק אישי לפי תבחין חקלאי

חקלאי ישראל עומדים בחזית המאבק על אחזקת הקרקע וגבולות המדינה, בין אם בגבולות החיצוניים ובין אם בגבולות הפנימיים של מדינת ישראל.

 

בשנים האחרונות אנו עדים לטרור חקלאי יחד עם סיכון חייהם של החקלאים אשר נאלצו, מדי פעם, להגן על חייהם תוך שימוש בכלי ירייה. בעבר היה תבחין ייעודי לנשיאת כלי ירייה מעצם העיסוק בחקלאות – תבחין זה בוטל לפני כעשור ומחצה. מאז ועד למקרה שי דרומי, החקלאים היו כברווזים במטווח.

לאחר פעילות ענפה ועיקשת, לאור הגידול בתופעת הפשיעה החקלאית ובעקבות פרשת הירי במושב בית אלעזרי, שאירעה באוגוסט 2016 ובה נורה פלסטיני למוות לאחר שהחקלאי חש מאוים, הכיר השר לביטחון פנים, גלעד ארדן, בסיכון אותו חווים החקלאים ובצעד חריג ויצירתי אישר הפעלת נוהל חדש לרישיונות נשק לחקלאים – תבחין חקלאי פעיל לקבלת רישיון לכלי ירייה לצורך הגנה עלינו, על קרובינו ועל רכושנו. מיום החלטת השר ארדן לאפשר לכל חקלאי פעיל לשאת אקדח אושרו מעל ל-350 רישיונות.

 

התאחדות האיכרים פועלת בכפוף להנחיות אגף כלי ירייה במשרד לביטחון פנים, לצורך בחינת זכאות החקלאים לרישוי כלי ירייה ולגיבוש המלצה למשרד לביטחון פנים לטובת אישור בקשת החקלאי לכלי ירייה.

 

לשם קבלת המלצה הנדרשת להוצאת הרישיון, יש למלא ולהעביר לידינו את המסמכים הבאים:

 

טופס תצהיר לבקשת רישיון לכלי ירייה;

בקשה בכתב המסבירה מדוע נדרש כלי הירייה;

טופס 1220 – דין וחשבון לחקלאי;

אישור תושבות מאת הרשות המקומית;

המלצת קב"ט המועצה המקומית.

לאחר בדיקת המסמכים על ידי התאחדות האיכרים וגיבוש ההמלצה, תועבר ההמלצה לקב"ט המועצות האזוריות לצורך אישורו להעברת הבקשה לאגף כלי הירייה באגף לביטחון פנים.

 

עם קבלת המלצת קב"ט המועצות האזוריות על אישור הרישיון, יש להתייצב לאחר תיאום תור בפני פקיד רישוי כלי ירייה במשרד לביטחון פנים – לקישור לתיאום תור לחצו מטה.

אל הפגישה עם פקיד הרישוי יש להתייצב עם הבאים:

המלצת קב"ט המועצות האזוריות כאמור;

אישור רפואי;

כרטיס אשראי (לא יתקבל תשלום בדרך אחרת).

*ככל שהמבקש אינו החקלאי, אלא בן משפחתו, יש להגיש גם תצהיר של החקלאי מאומת על ידי עורך דין, המאשר את העסקתו/עבודתו של קרוב המשפחה במשק החקלאי.

את המסמכים יש להעביר סרוקים לדוא"ל: guns@ikarim.org.il 

או בדואר למחלקת אסדרת כלי ירייה במשרדנו לכתובת: אריאל שרון 4, גבעתיים