אודות ההתאחדות

התאחדות האיכרים בישראל, הוקמה בשנת 1922 כאגודה עותומנית והינה התנועה המיישבת הראשונה שקמה בישראל המאגדת אלפי חקלאים בעלי משקים
פרטיים מכל רחבי הארץ. עיקר עיסוקה הינו הענקת שירותים מקצועיים וקידום זכויות של כלל החקלאים בישראל.

מלבד אנשי מקצוע מהשורה הראשונה אשר מסייעים לכל חקלאי באשר הוא חקלאי, מטפלת ההתאחדות בסוגיות מורכבות, תוך שמירה על זכויות כלל
החקלאים (במושבים, בקיבוצים ובמושבות) מול רשויות השלטון והיא אחראית להצעות חוק בתחום החקלאות בכלל ובתחום העובדים הזרים ומשק המים
בפרט. ההתאחדות מעניקה ייעוץ ושירותים לחבריה ולחקלאים רבים אחרים במגוון תחומים ומלווה אותם בשורה של תחומים המשפיעים על המגזר.

התאחדות האיכרים משתתפת באופן קבוע בגופים המשפיעים על קבלת ההחלטות בתחומי החקלאות בארץ:
• הוועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים במשרד האוצר.
• ועדות החכירה של רשות מקרקעי ישראל.
• וועדת קרקעות עליונה
• המוסד לבטיחות וגיהות.
• הקרן לנזקי טבע בחקלאות (קָנָט).
• המועצה לשימור אתרים.
• ועדת העבודה המשותפת להתאחדות ולהסתדרות העובדים.
• בית הדין המנהלי לעיצומים כספיים מכח חוק הגברת האכיפה
• נציגי ציבור בבית הדין לעבודה
• מועצת וועדות המוסד לביטוח לאומי
• מנהלת תו כחול לבן

כמו כן, כארגון מעסיקים יציג מייצגת ההתאחדות את כלל הארגונים החקלאיים בנשיאות המגזר העסקי,
ארגון הגג של העסקים בישראל וכן מול ההסתדרות.

יו”ר ההתאחדות, דובי אמיתי

דובי אמיתי, נבחר לכהן כיו”ר "התאחדות האיכרים בישראל" בשנת 2007 ולכהונה נוספת בשנת 2014 וב 2019- 

אמיתי, אל"מ במילואים, מכהן גם כיו"ר נשיאות המגזר העסקי, ארגון הגג של העסקים בישראל, כיו"ר אגודת מים בגליל וכיו"ר פעיל בחברת עמיר שיווק והשקעות בע"מ, החברה הציבורית המובילה בישראל בתחומי שיווק ואספקת תשומות חקלאיות לחקלאים ברחבי הארץ.

אמיתי הינו דור רביעי למשפחת חקלאים הנמנים עם מייסדי המושבה מטולה, נולד וגדל במושבה ומתגורר בה עד היום.
מאז שחרורו מצה"ל ועד שנת 2007 שימש אמיתי כפעיל מרכזי בתחום החקלאות בצפון הארץ וכיהן בשורה של תפקידים בולטים, ביניהם: יו"ר אגודות חקלאיות, יו"ר חברת פרי מטולה, סגן מ"מ ראש מועצת מטולה, חבר ברשות לפיתוח הגליל ודירקטור במספר רב של חברות. 

מתוקף תפקידו כיו"ר התאחדות האיכרים מכהן אמיתי כאחד מ 12- יושבי ראש של ארגונים החברים בנשיאות המגזר העסקי, ארגון הגג היציג של העסקים בישראל, כאשר החל מינואר 2020 נבחר לכהן גם כיו"ר נשיאות
המגזר העסקי ונבחר בשנית בדצמבר 2022

אמיתי ייסד בנשיאות המגזר העסקי את הפורום הכלכלי חברתי ואת –  BRI- Business Roundtable Israel

הצוות שלנו

עו"ד ישי פולק

מנכ”ל

ציון אבונה

דוברות ויחסי ציבור

קטיה קוזירב

מנהלת לשכה

הגר יהב

קשרי ממשל

עו"ד לירון בנדק

ייעוץ משפטי ורגולציה

נדב שטילמן

משק וכלכלה