הפרדס הקסום

הפרדס הקסום
קטיף פירות הדר,
כפר מעש, רחוב השלושה 1