קלחים ומבוכים

מושב גני עם, הוד השרון,
רחוב בית העם