רוח שתות

בכניסה לקיבוץ גן שמואל,
בסמוך למרכז המסחרי